“Juichend langs de zijlijn”

“Linh is een prachtig voorbeeld van een student die zich enorm heeft ontwikkeld”, vertelt Natascha. “Vanaf vmbo-basis kwam ze bij mij in de niveau 2-klas. Linh gaf zelf aan dat alles voor haar ongemakkelijk voelde en zo kwam ze ook over. Als ik haar groette in de gang, rende ze weg. Ze ontvluchtte letterlijk die ongemakkelijkheid. Ik zei tegen haar: ‘Je kunt verder in je schulp kruipen of je gaat erom lachen’. Ik ging expres heel overdreven naar haar zwaaien en bleef haar juist groeten in de gang. Zo leerde ze met ongemakkelijke situaties omgaan en maakte ik het voor haar minder beladen. Ik heb Linh aangemoedigd om uit haar schulp te kruipen en daarna heb ik juichend aan de zijlijn gestaan.”

Punten zetten

Natascha is van de positieve aanpak. “Als Linh boos of verdrietig bij me kwam, probeerde ik het met nuchtere en relativerende opmerkingen minder zwaar te maken. Het probleem is zo groot als je het zelf maakt. Uiteindelijk komt het weer goed. Ik heb Linh geadviseerd om wat vaker een punt te zetten in plaats van komma’s. Geen: dit is gebeurd, dus…, en… Maar: dit is gebeurd. Punt! Je moet het leven zelf leuk maken, bijvoorbeeld door af en toe iets onverwachts te doen. Ik gaf haar daarom op voor de STAR Awards. Linh deed het fantastisch! Ze gaf een pitch voor Minister van Engelshoven en ze nam videoboodschappen voor mij op met Rico Verhoeven en Jan Versteegh. Zo kroop ze letterlijk uit haar schulp.”

Rotonde

De nuchtere en positieve aanpak van Natascha werkt goed bij Linh én andere studenten. “Wil je erover praten, dan staat mijn deur altijd open”, zegt Natascha. “Ik luister met oprechte aandacht en zonder oordeel. Wat heeft het voor zin overal goed of fout aan te hangen? Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar van oordelen wordt niemand beter, van aandacht wel. Uiteindelijk hebben alle studenten dezelfde stip aan de horizon en hoe je daar komt, bepaal je voor het grootste deel zelf. De één gaat de rotonde drie keer rond, de ander staat nog op de parkeerplaats met koffie in de hand en weer een ander zit op de linkerbaan. Het is zo mooi als een student dan zegt: ‘Ik neem de linkerbaan vandaag!’. Dan kunnen we met een glimlach naar huis. Dat is voor mij het allerbelangrijkst.”

Weten wat je waard bent is ook een vak

Brede vorming vertaald naar een prikkelende campagne

Brede vorming

Bij ROC Friese Poort onderscheiden we ons van andere mbo-instellingen door onze focus op de brede vorming. Denk daarbij aan thema’s als: zingeving, van betekenis zijn als mens, samenwerken, communiceren, kritisch denken, zelfsturend en probleemoplossend vermogen, wendbaar zijn, eigen waarden en talent leren kennen, zelfvertrouwen en empathie.

"We leren niet alleen alles over hun toekomstige beroep, maar ook over hun toekomstige zelf

Het vertrekpunt van onze campagne

Goed zijn in je werk, dat vraagt om meer dan kennis en vaardigheden. Het gaat ook om wie jij bent als persoon, en hoe je in het leven staat. Of je kunt omgaan met fouten en tegenslagen. Snapt wanneer je je mening moet geven, of juist even je mond moet houden. Of je weet wat je waard bent en hoe je plezier moet maken op je werk. Bij ROC Friese Poort vinden we het belangrijk om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op later. Daarom leren we hun niet alleen alles over hun toekomstige beroep, maar ook over hun toekomstige zelf. Want persoonlijke ontwikkeling is ook een vak. In de campagne zetten we die persoonlijke ontwikkeling voorop.

Werk maken van je passie